• Ach, ten ?arovn? Lond?n...

  31.05.2023. Lond?n je mesto, ktoré je u mňa v?dy ako prvé na zozname, ak sa jedná o dovolenku alebo víkendov? v?let mimo Slovenska...

 • BEATRICE ZANELLA

  31.05.2023. Beatrice is an Erasmus+ student who came to Vazka on Monday, March 27, 2023 from her grammar school ISISS G. Verdi with the aim of cultural exchange, improving her language skills, and gaining new experiences...

 • V srdci víchrice aneb najlep?ie miesto na stanovanie v okolí Bratislavy!

  31.05.2023. Pokia? ste ?iakom Gymnázia Jána Papánka minimálne mesiac, ur?ite ste neraz za?uli nie?o o DofE alebo o programe Ceny vojvodu z Edinburgu. Tak ?i onak, obe sú dve a tie isté veci!

 • Zapekané müsli

  21.05.2023. Müsli je názov pre zmes r?znych surovín. Základnou surovinou sú v?dy obilné vlo?ky – ovsené, ?paldové, pohánkové, ry?ové a podobne...

 • Ako sa stara? o svoje fyzické a du?evné zdravie po?as ?kolského roka?

  21.05.2023. ?kolsk? rok m??e by? pre mnoh?ch ?tudentov náro?n? a stresujúci. Príprava na testy a projekty, ?kolské skú?ky a mnoho...

 • Bazov? sirup – ideálne letné osvie?enie a?vitamínová bomba

  21.05.2023. S?receptom, ktor? vám plánujem prezradi?, sa mi spája mnoho spomienok na detstvo, ale hlavne na víkendy...

 • Majstrovstvá sveta v??adovom hokeji

  21.05.2023. Majstrovstvá sveta v ?adovom hokeji 2023 bude hosti? v termíne od 12. do 28. mája 2023 Fínsko a Loty?sko...

 • Lund

  21.05.2023. Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval v?let...

xxfseo.com