Cestovanie

 • Ach, ten ?arovn? Lond?n...

  31.05.2023. Lond?n je mesto, ktoré je u mňa v?dy ako prvé na zozname, ak sa jedná o dovolenku alebo víkendov? v?let mimo Slovenska...

 • V srdci víchrice aneb najlep?ie miesto na stanovanie v okolí Bratislavy!

  31.05.2023. Pokia? ste ?iakom Gymnázia Jána Papánka minimálne mesiac, ur?ite ste neraz za?uli nie?o o DofE alebo o programe Ceny vojvodu z Edinburgu. Tak ?i onak, obe sú dve a tie isté veci!

 • Ach, ten ?arovn? Lond?n...

  15.04.2023. Lond?n je mesto, ktoré je u mňa v?dy ako prvé na zozname, ak sa jedná o dovolenku alebo víkendov? v?let mimo Slovenska. Myslím si, ?e je to jedno z miest...

 • Labutie jazero v?SND

  14.04.2023. 17. 03. 2023 som s?kamarátkou nav?tívila Slovenské národné divadlo v?Bratislave, kde sme mali ?ancu vidie? predstavenie baletu Labutie jazero...

 • Do Budape?ti na skok

  09.03.2023. Hlavné mesto Ma?arska má bohatú históriu, po?as ktorej sa na jeho ?ele vystriedalo mno?stvo panovníkov. Tento fakt sa odzrkad?uje na r?znorodej kultúre, ale aj na rozmanitej architektúre mesta. Mesto samotné v?ak vzniklo...

xxfseo.com