Hobby

 • Majstrovstvá sveta v??adovom hokeji

  21.05.2023. Majstrovstvá sveta v ?adovom hokeji 2023 bude hosti? v termíne od 12. do 28. mája 2023 Fínsko a Loty?sko...

 • Ak?ňák John Wick je sp??

  16.04.2023. Tento víkend som mal mo?nos? si pozrie? ?tvrtú ?as? zo série John Wick a predpokladám, ?e bude op?? kasov?m trhákom...

 • With you

  01.03.2023. Thanks to you I?shine...

 • ?o si myslím o filme French Dispatch?

  21.01.2023. Pre mňa tento film bol neuverite?ne zaujímavou smr??ou nápadov od Wesa Andersona. U? dlh?iu dobu som jeho fanú?ikom. Bolo ve?mi ?a?ké sledova? film...

 • Ma?ovanie na textil

  13.01.2023. Ma?ovanie na textil je príjemné strávenie vo?ného ?asu nielen pre deti, ale aj pre dospel?ch. Va?ou originalitou, nápadmi, farebnos?ou a nieko?k?mi ?ahmi vd?chnete nov? ?ivot star?m tri?kám, mikinám alebo ta?kám...

xxfseo.com