Viano?né kolá?iky

Blí?ia sa viano?né sviatky, kedy si ur?ite v?etci radi odpo?inú a?venujú sa príjemnej?ím aktivitám, ako je u?enie. V???inou trávime ?as s?rodinou, te?ením sa z?dar?ekov a?vylihovaním pred televíziou. Tak ako toto je neodmyslite?nou sú?as?ou Vianoc, tak sú neodmyslite?né aj viano?né kolá?iky a?ma?krty.

Medzi najob?úbenej?ie dobroty bez ktor?ch si niekedy ani nevieme predstavi? Vianoce, patria, samozrejme, medovníky, linecké kolá?iky, vanilkové ro?teky, plnené orechy (ruské orechy) a medvedie labky.

Recept na medovníky:

Suroviny:

160g medu

160g kry?tálového cukru

120g margarínu

500g hladkej múky

1 KL sódy bikarbóny

1 KL perníkového prá?ku

2 vajcia +1ks na potretie

Cukrová poleva:

1 vaje?n? bielok

150g prá?kového cukru

trochu citrónovej ??avy

Postup:

V?miske zmie?ame spolu múku, perníkov? prá?ok, sódu bikarbónu a?kry?tálov? cukor. V??al?ej miske zmie?ame 2 vajcia, med a?margarín. Potom dohromady zmie?ame obsah oboch misiek a?vypracujeme cesto. Cesto zabalíme do celofánu a dáme do chladni?ky na 2-3 hodiny. Potom si dosku pomú?ime a?vyva?káme cesto na hrúbku asi 0,5 cm. Pomocou formi?iek povykrajujeme cesto, ktoré potom ulo?íme na plech vystlan? papierom. Potrieme vají?kom (pokia? nechceme zdobi? cukrovou polevou) a?vlo?íme do trúby. Pe?ieme v?trúbe na 200 C asi 8 minút.

Cukrovú polevu ostaneme tak, ?e vymie?ame bielko, prá?kov? cukor a?citrónovú ??avu. ?ou potom ozdobíme upe?ené.

autor: medovniky.artmama.sme.sk/vianocne/moje-pokusy-0

Recept na linecké kolá?iky:

Suroviny:

300g hladkej múky

100g prá?kového cukru

200g Hery

2 vaje?né ??tky

1 ks vanilkového cukru

pohár d?emu

Postup:

V?miske zmie?ame hladkú múku, prá?kov? cukor, Heru, 2 ??tka a?vanilkov? cukor. Vypracujeme cesto a?zabalíme ho do fólie a?dáme stuhnú? na deň. Na druh? deň cesto polo?íme na pomú?enú dosku. Vyva?káme na hrúbku asi 5 mm. Cesto vykrajujeme formi?kami. Jedno plné a druhé s prázdnym vnútrom. Poukladáme na plech vylo?en?m papierom na pe?enie. Vlo?íme do vyhriatej rúry na 180 stupňov na 8-10 minút. Ke? je pe?ivo upe?ené, natrieme ho d?emom. Prázdne koliesko prilo?íme na plné.

autor: damskajazda.webnoviny.sk/culinarium/clanok/3268-linecke-kolaciky/

Recept na vanilkové ro?teky:

Suroviny:

300g hladkej múky

100g pomlet?ch bursk?ch orechov

50g prá?kového cukru

Na obalenie:

100g prá?kového cukru

2 vaje?né ??tka

210g palmarínu

Postup:

Z hladkej múky, pomlet?ch búrskych orechov a prá?kového cukru vypracujeme cesto. Necháme ho v?chladni?ke asi 30 minút. Na doske rozdelíme a urobíme ?ulce, z ktor?ch tvarujeme ro?teky. Pe?ieme na 18OC cca 30 min. do ru?ova. E?te horúce oba?ujeme v prá?kovom cukre s vanilkov?m cukrom.

autor: vaserecepty.sk/index.php/dezerty/cukrovinkydezerty/305-vanilkove-rozky

Recept na plnené orechy (ruské orechy)

Suroviny:

300g hladkej múky

150g masla

120g prá?kového cukru

50g mlet?ch vla?sk?ch orechov

1 vaje?n? bielok

Plnka:

150g masla

75g prá?kového cukru

1 vaje?n? ??tok

150g mlet?ch vla?sk?ch orechov

75g detsk?ch pi?kót

?okoládová poleva

Postup:

Z hladkej múky, masla, mlet?ch vla?sk?ch orechov a?vaje?ného bielku vypracujeme cesto. Necháme ho aspoň dve hodiny odle?a? v chladni?ke. Potom ním plníme maslom vymazané formi?ky na orechy. Pri tvarovaní cesta do formi?iek vytvoríme v strede malé jamky. Pe?ieme pri 160 stupňoch doru?ova. Po vybraní z rúry necháme tro?ku vychladnú? a potom vyklepneme. Na druh? deň plníme krémom a ?pi?ky namá?ame v ?okoládovej poleve. Hotové orechy necháme na chladnom mieste aspoň t??deň odle?a?.

Náplň urobíme tak, ?e zm?knuté maslo vymie?ame s cukrom a ??tkom, vmie?ame orechy a pomleté pi?kóty.

autor: varecha.pravda.sk/recepty/ruske-orechy-3/34288-recept.html

Recept na medvedie labky:

Suroviny:

600g hladkej múky

250g mletého kokosu

250g prá?kového cukru

1 ks vanilkového cukru

2 vajcia

250g Hery

Postup:

V?etky suroviny spolu zmie?ame a?vypracujeme cesto. Cesto dáme do formi?iek a?pe?ieme na 150C asi 15-20 minút. Po upe?ení obalíme v?mletom cukre.

autor: restauraciepreceliatikov.sk/medvedie-labky/

?

autor: Monika Miklo?ovi?ová

?

xxfseo.com