Zapekané müsli

Müsli je názov pre zmes r?znych surovín. Základnou surovinou sú v?dy obilné vlo?ky – ovsené, ?paldové, pohánkové, ry?ové a podobne. K vlo?kám sa pridávajú orechy, su?ené ovocie, hrozienka, semia?ka ?i ?okoláda. Ka?dému pod?a chuti. Müsli sa pridávajú naj?astej?ie k mlie?nym v?robkom ako jogurt, mlieko alebo aj tvaroh.

Chrumkavé müsli si m??ete pripravi? aj doma. Domáce müsli si vyrobíte presne pod?a va?ej chuti iba z va?ich ob?úben?ch surovín. V?dy presne viete, ?o do nich dáte a po ka?dé m??u chuti? inak. Ja som sa rozhodla pripravova? müsli doma, preto?e je to zdrav?ie a lacnej?ie.

Ingrediencie:

600 g viaczrnn?ch vlo?iek

200 g olúpan?ch nasekan?ch mandlí

100 g mlie?nych ?okoládov?ch kúskov

3 PL tekutého medu

80 ml javorového sirupu

2 PL pomletej ?korice

2 bielka vy??ahané na sneh

Postup:

Na panvici opra?íme nasucho posekané mandle do zlatohnedej farby.?Potom nasucho opra?íme vlo?ky. Vychladnuté vlo?ky zmie?ame s mand?ami a ?koricou. Do sypkej zmesi prilejeme med a javorov? sirup. Zmes dobre premie?ame. Do tejto zmesi vmie?ame sneh z bielkov. Mie?ame, pok?m v?etky suroviny nebudú dobre prepojené. Zmes vysypeme na ve?k? plech v hrúbke 2-3 cm, ktor? sme predom vystlali papierom na pe?enie. Trúbu predhrejme na 180 °C. Pe?ieme cca 20 minút. Po?as pe?enia zmes jemne aspoň 4-krát premie?ame, aby sa müsli rovnomerne prepieklo. Zlatohnedé müsli vyberieme z trúby a hne? posypeme ?okoládov?mi kúskami. Müsli jemne premie?ame a necháme d?kladne vychladnú?. Po vychladnutí ulo?íme do uzatvárate?nej nádoby.

Tieto doma pripravené müsli sú ideálnou vo?bou na raňajky, ?i desiatu, preto?e vám dodajú energiu na dlh? ?as. Sú obohatené o bielkoviny, a preto sú vhodné aj ako energia pred ?portov?m v?konom.

Prajem dobrú chu?.

Autorka, fotografia:?Michaela Li?ková, III.A

xxfseo.com