?kola

 • BEATRICE ZANELLA

  31.05.2023. Beatrice is an Erasmus+ student who came to Vazka on Monday, March 27, 2023 from her grammar school ISISS G. Verdi with the aim of cultural exchange, improving her language skills, and gaining new experiences...

 • Ako sa stara? o svoje fyzické a du?evné zdravie po?as ?kolského roka?

  21.05.2023. ?kolsk? rok m??e by? pre mnoh?ch ?tudentov náro?n? a stresujúci. Príprava na testy a projekty, ?kolské skú?ky a mnoho...

 • Lund

  21.05.2023. Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval v?let...

 • Roskilde

  21.05.2023. Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval ?al?í zaujímav? v?let...

 • Esbjerg

  21.05.2023. Po?as dlhodobej mobility v rámci medzinárodného rozvojového projektu Erasmus+ v Dánsku som spolu s mojou hos?ovskou rodinou absolvoval v?let...

xxfseo.com